clock September 26, 2022

Forum Dp – Iskorak u novu ekonomiju

read more
clock June 30, 2022
Business

Kamp Društveno poduzetništvo u novom svijetu pomaknutih vrijednosti

read more
clock May 30, 2022

Tematski forum – Društveno poduzetništvo kao model zapošljavanja

read more